Què s'està fent en els recintes per garantir la prevenció de l'coronavirus COVID-19