Com tramito l’assegurança en cas de no poder assistir a un esdeveniment?

Seguir
Té més preguntes? Enviar una sol·lictud