Existeix algun risc en assistir a un esdeveniment?